Welkom op de website van KVOO - LIMBURG      Kring Limburg is een feitelijke vereniging die op 08 februari 1975 werd opgericht als provinciale afdeling van de  Nationale v.z.w. KVOO-SROR 1975 Administratieve zetel Helbeekplein 3/7   3500 HASSELT KVOO : Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren    SROR : Société Royale des Officiers Retraités